Felhasználási feltételek (Szabályzat)

Érvényes 2019. június 25-től

A szekelyhirdeto.info lehetőséget biztosít bárkinek ingyenes hirdetések/apróhirdetések feladására az adott hirdetéskategóriákon belül.

Kisebb logisztikai gondok miatt 2019. június 25-től kezdődően minden új hirdetés élettartama 50 nap, lejárta után a hirdetés automatikusan törlődik. Reméljük, hogy a gondokat orvosolni tudjuk, de egyelőre ez az egyedüli lehetőség a szolgáltatás minőségének és színvonalának megőrzése érdekében. A régebben feltett hirdetésekre a fenti megjegyzés nem ervényes. Szívesen fogadunk minden visszajelzést!

Aki a szekelyhirdeto.info oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja ezen szabályzatot.

I. Általános rendelkezések:

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

- jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

- MLM hálózatra, online-, internetes munkákra vonatkozik;

- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termék-, szolgálttatás- vagy álláshirdetés mibenlétéről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

- erotikus munkát, potencianövelő szereket népszerűsítő vagy hasonló tartalmú, pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

- társasoldalakat, közösségi oldalakat, regisztrációs oldalakat vagy hirdetési oldalakat népszerűsít;

- szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

- erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

- gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;

- spam hirdetésnek minősül.

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

- olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;

- a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

- politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

- semmilyen fajta gyógyszerkészítmény reklámozása;

- dohányáru reklám;

- védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés;

- minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

3.) A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

- a Felhasználó tudomásul veszi , hogy a webhelyen elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után;

- tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb felhasználási formája a tartalomnak a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül;

- a Felhasználó elfogadja, hogy a szekelyhirdeto.info rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére bizonyos, a hirdetésével kapcsolatos információval kapcsolatosan;

4.) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

- a Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, vagy a Felhasználó hozzáférését az oldalhoz bármikor korlátozza;

- a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak;

- a Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges;

- a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében;

- a Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa;

- az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A legnépszerűbb böngészők (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer) legfrissebb változatának használatát támogatja;

- a Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére;

- a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye;

-  a Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved,  úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

II. Felelősség kizárása

1.) A szekelyhirdeto.info oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az szekelyhirdeto.info üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a szekelyhirdeto.info oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

2.) A szekelyhirdeto.info nem vállal felelősséget:

- az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

- a nem a szabályzatnak megfelelő tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

- a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért és  egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

- bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

A szekelyhirdeto.info szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

III. Egyéb rendelkezések

- csak érvényes e-mail címmel lehet regisztrálni, majd hirdetést feladni a Székely Hirdetőn;

- több fiók regisztrálása ugyanazon hirdetőtől nem megengedett a Székely Hirdetőn az üzemeltető engedélye nélkül;

- a regisztráció alkalmával levelező listára kerül a regisztrált felhasználó e-mail címe, amelyről bármikor leiratkozhat a levelezőlistán keresztül küldött e-mail bármelyikének alján található leíratkozás linkkel;

- az üzemeltető fenntartja a felhasználási feltételek bármikori változtatásának jogát, és arról a hirdetőket e-mailben tájékoztatja;

- az üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja a regisztráció, hirdetésfeladás, a használat során tudomására jutó személyes adatokat, valamint a felhasználókra vonatkozó minden adatot, tényt és információt, és azokat bizalmasan kezeli, az adatokat az üzemeltető harmadik félnek nem adja ki;

- az üzemeltető fenntartja továbbá a hirdetések törlésének jogát ha azok kampányszerűen, többszörösen feladott hirdetések, amelyek tartalma megeggyezik, vagy hasonló.

A hirdetés tartalma következő követelményeknek is meg kell felelnie, ellenkező esetben a hirdetés törlésre, a hirdető fiókja felfüggesztésre, valamint a portálhoz való hozzáférése korlátozásra kerül:

- a hirdetések szöveges részében csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link nem kerülhet bele ebbe a szövegbe, valamint a kis és nagybetűk, ékezetes betűk, egyéb karakterek vagy karaktersorok használata csak a magyar helyesírási és nyelvtani szabályoknak megfelelően történhet (pl: a csak nagybetűkkel vagy kisbetűkkel feladott hirdetések feladása nem megengedett);

- a hirdetés nem tartalmazhat értelmetlen töltelék karaktereket, szavakat a hirdetés leírásánál a minimum karaktermennyiség eléréséhez;

- a hirdetés feladása csakis a hirdetés tárgyának megfelelő kategóriába történhet, valamint a kért mezőkbe a mező nevének megfelelő adatok kerülhetnek;

- a hirdetés feladásakor a rendszerünk által nem engedélyezett szavak, kifelyezések kikerrülése valamilyen formában;

IV. Adatvédelem:

Adatkezelési útmutatónk és adatvédelmi irányelveink elolvasásához kattintson ide.